Kredietbeoordelaar Fitch verhoogt kredietwaardigheid Suriname van default “RD” naar “C”

Fitch Ratings heeft de Surinaamse lange termijn kredietwaardigheid, voor vreemde valuta schulden, van default status verhoogd naar de rating “C”. Deze verbetering betreft de kredietwaardigheid van de Republiek Suriname als lener. Daarnaast heeft Fitch ook de kredietwaardigheid van specifiek 2026 en 2023 obligaties verhoogd van “D” naar “C”.

Fitch geeft aan dat deze kredietwaardigheidsverhogingen, het gevolg zijn van de succesvolle uitkomst van het verzoek tot uitstel van betaling (Consent Solicitation), dat de Regering op 13 november aan de obligatiehouders had voorgelegd.

Obligatiehouders hebben op 4 december ingestemd om in totaal US$48.5 miljoen aan hoofdsom- en rentebetalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van de 2023 en 2026 obligaties gedurende de periode van 26 oktober 2020 tot 31 maart 2021, uit te stellen.

Ook zijn additionele wijzigingen in het afbetalingsschema doorgevoerd. Als Suriname vóór 24 maart 2021 in staat is een leenprogramma met het IMF af te sluiten, zullen de verschuldigde bedragen worden uitgesteld tot 26 april 2021.

Fitch beschouwt dit positieve resultaat van de Consent Solicitation als de uitvoering en voltooiing van een schulden herstructureringsprogramma, waardoor het probleem van de eerder gemiste couponbetaling uit hoofde van de 2026 obligaties wordt opgelost.

Volgens Fitch, weerspiegelt de ‘C’- kredietwaardigheid van Suriname, de onderhandelingen over schuldherstructurering van de regering met de obligatiehouders.

Deze verhoging van de kredietwaardigheid van Suriname van default status naar “C” geeft aan dat de Regering, onder het leiderschap van President Chandrikapersad Santokhi, op het juiste pad is om het land terug te brengen naar duurzame groei met prudente schuldratios en tegelijkertijd ondersteuning te bieden aan de bevolking.

Internationale schuldeisers hebben met deze handelingen gedemonstreerd het vertrouwen dat zij hebben in de Regering Santokhi/Brunswijk en het ondersteunende team van experts en adviseurs, nationaal en internationaal.

De herstructurering van het schuldenprobleem welke de huidige regering heeft overgenomen is van groot belang bij de duurzame gezondmaking van de Surinaamse economie en het creëren van betere levensomstandigheden voor de bevolking in ons land.