Minister Yldiz Pollack-Beighle voert vruchtbare bilaterale besprekingen in Brazilië

Minister Yldiz Pollack Beighle vertoeft momenteel in Brazilië voor een werkbezoek. Gedurende dit officieel bezoek van de minister aan de Federatieve Republiek Brazilië is ze op maandag 19 februari ontvangen door de President van Brazilië, Michel Temer voor een beleefdheidsbezoek. In deze ontmoeting is het belang van het versterken en verder uitdiepen van de reeds intensieve en bijzondere bilaterale relatie tussen Suriname en Brazilië en de Zuid-Zuid relatie aan de orde geweest.

Tijdens de bilaterale ontmoeting met de Minister van Buitenlandse Zaken Aloysio Nunes, hebben de beide bewindslieden diepgaand overleg gevoerd en specifieke gebieden van samenwerking zijn benadrukt, waaronder de agrarische sector, milieu, gezondheid, onderwijs en capaciteitsversterking, defensie en politiesamenwerking, cultuur en veiligheid. Partijen hebben afgesproken de samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie verder te intensiveren.

Het ligt in de bedoeling dat het Braziliaans Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking (ABC) deze geïdentificeerde gebieden van samenwerking verder uitwerkt in concrete projecten. Een belangrijk concept in de samenwerking met ABC is dat de technische assistentie wordt geboden op basis van verzoeken die zijn ontvangen en dus aansluiten op en bijdragen tot de ontwikkelingsprioriteiten van de aanvragers. Binnenkort zullen vertegenwoordigers van ABC in Suriname vertoeven voor het concretiseren van de samenwerking.

Voorts is een bezoek gebracht aan het prestigieuze diplomaten instituut Rio Branco waarbij afspraken zijn gemaakt voor samenwerking met het recent opgezette Surinaams Diplomaten Instituut. Hiertoe zal binnenkort de Directeur van Rio Branco een werkbezoek brengen om deze samenwerking verder gestalte te geven.

Vermeldenswaard is dat ook een aanvullende overeenkomst is getekend voor het ontwikkelen van een nationale strategie voor het beheer van de watervoorraden.

Minister Pollack-Beighle heeft eveneens de opening bijgewoond van een regionale consultatie vergadering van Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied inzake het vluchtelingenvraagstuk. Een technische delegatie bestaande uit functionarissen van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie en Politie participeert in deze vergadering.