Oproep aan contactpersonen positief geteste politici

Personen die vanaf 20 juni jongstleden in contact zijn geweest met politici die onlangs positief zijn getest, worden verzocht dit in een SMS of Whatsapp bericht door te geven op de volgende telefoonnummers: 8133270 of 7238840.
Via deze nummers doorgeven: uw naam, geboortedatum, woonadres, telefoonnumer, de politicus of politici met wie u in contact bent geweest en wanneer dit contact heeft plaatsgevonden.
Er wordt vervolgens contact met u opgenomen door medici voor het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen en verder te volgen instructies.