OWTC bereidt project rehabilitatie Saramaccakanaal voor

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft het project “Rehabilitatie Saramaccakanaal” in voorbereiding. Dit project zal samen met de Wereldbank uitgevoerd worden. Het plan moet resulteren in de optimalisatie van de waterhuishouding. Ook zullen reparaties aan de schutkolken en sluisdeuren verricht worden  alsmede een studie naar het eventueel plaatsen van pompgemalen in het kanaal. 

In dit kader zijn diverse pre-studies uitgevoerd, zoals de profiel- en debietmetingen, water- en bodemkwaliteitsmetingen, biodiversiteit studies en een preliminaire milieu en sociale effecten studie. Een samenvatting van de milieu- en sociale effectbeoordeling (ESIA) met een milieu- en sociaalbeheersplan (ESIA-ESMP) wordt als bijlage toegevoegd.

Klik hier voor de documenten inzake de voorbereiding van het project “Rehabilitatie Saramaccakanaal”