Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Presidentiële diaspora commissie: Communicatie prioriteit bij diasporabeleid

Om de diaspora projecten te doen slagen is een goede communicatie tussen het Surinaamse Diaspora Instituut en het Diaspora Instituut Nederland van eminent belang. “We moeten eenvormig gaan communiceren hier en ook daar. Het instituut in Nederland zal duidelijk moeten communiceren met de groepen daar.” Dit benadrukt Henry Ori, voorzitter …

Read More »

Minister Ramdin heeft werkbespreking met VEAPS

De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, Albert Ramdin, heeft een breedvoerige deliberatie gehad met de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS). Het werkoverleg heeft plaatsgevonden op zaterdag 16 januari 2021 te MN FOOD IMPEX NV. De obstakels die ondervonden worden, zijn in een …

Read More »

Clusterteam ministers bespreekt belangrijke vraagstukken

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) zijn door het clusterteam van ministers enkele belangrijke vraagstukken binnen de samenleving besproken. Deze ontmoeting vond plaats op maandag 18 januari, onder leiding van BIBIS-minister Albert Ramdin. Bij deze meeting zaten ook aan de ministers van Landbouw, Veeteelt …

Read More »

Uitnodiging Nederland aan president Santokhi blijft overeind

De uitnodiging die president Chandrikapersad Santokhi heeft ontvangen van Nederland om een werkbezoek te brengen aan dat land, staat nog overeind. Dit ofschoon het Kabinet Rutte III zijn ontslag heeft aangeboden aan de Koning Willem Alexander van het Koninkrijk der Nederlanden. Nadat het nieuws omtrent het aftreden van het kabinet …

Read More »

Fake facebookpagina’s van Minister Albert R. Ramdin

Het is gebleken dat kwaadwilligen valse Facebookpagina’s hebben aangemaakt op naam van de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert R. Ramdin. Via deze valse profielen wordt er contact gemaakt met willekeurige mensen via Facebook Messenger, waarbij er leningen en andere financiële voorstellen worden aangeboden en/of …

Read More »

President Santokhi participeert in 13de Spoed Vergadering van CARICOM-leiders

President Chandrikapersad Santokhi heeft geparticipeerd aan de dertiende Spoed Vergadering van CARICOM-leiders. Op 12 januari 2021 heeft, onder leiding van de huidige CARICOM Voorzitter, de Premier van Trinidad en Tobago, de 13de Speciale Spoedvergadering van de Regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap (CARICOM) via video conferentie, plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering hebben …

Read More »

Commissie Diasporakapitaal heeft adviesrapport af

In oktober 2020 heeft president Chandrikapersad Santokhi de presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank geïnstalleerd. Deze commissie had onder meer als taak onderzoek te doen naar mogelijkheden hoe diasporakapitaal naar de Republiek Suriname te krijgen. De commissie heeft voortvarend werk verricht en het rapport binnen de vastgestelde termijn van drie maanden …

Read More »

Oriëntatiebezoek minister Ramdin aan B4 Agro& Food Systems

De minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Albert Ramdin, heeft samen met een delegatie van het departement van International Business een oriëntatiebezoek gebracht aan B4 Agro & Food Systems. Het bezoek aan dit bedrijf op dinsdag 5 januari 2021 moet geplaatst worden in het kader van …

Read More »

Werkbezoek IOM-delegatie aan Suriname

Op 23 december 2020 heeft een ontmoeting plaatsgevonden tussen delegaties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (MBIBIS) en de International Organization for Migration (IOM), Regional Coordination Office for the Caribbean, gevestigd in Guyana. Tijdens deze ontmoeting, onder leiding van de directeuren van MBIBIS, ambassadeur Luziano …

Read More »

President Santokhi spreekt 7e CARICOM – Cuba Topontmoeting toe

President Chandrikapersad Santokhi heeft de zevende Topontmoeting tussen CARICOM –Cuba toegesproken. Bij die gelegenheid op 8 december heeft het Staatshoofd ondermeer de jarenlange banden met Cuba gememoreerd. De CARICOM-landen en Cuba hebben ook een gedeelde geschiedenis, en als kleine eilandstaten en landen met een lage kustlijn, hebben zij ook vergelijkbare …

Read More »