Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

Regels en procedures voor het reizen van en naar Suriname

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking maakt bekend dat de Regering van de Republiek Suriname op 21 december 2020 heeft besloten, de status van de vluchten uit de volgende hoog risicolanden; Brazilië, Nederland, de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten van Amerika, te wijzigen naar Repatriatie …

Read More »

Aanvulling van het korps Honorair Consuls

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft het benoemings brevet overhandigd aan twee nieuwe Honorair Consuls (HC’s). Met deze aanvulling hebben 31 landen een Honorair Consul in Suriname aangesteld. Dit gebeurde op vrijdag 4 december j.l. Het voordeel van het aanstellen van Honorair Consuls is, …

Read More »

Suriname informeert internationale gemeenschap over kwestie Cubanen

De kwestie van de groep Cubanen die zich momenteel in Nickerie bevinden, om de oversteek te maken naar Guyana, heeft de volle aandacht van de regering. “Wij beschouwen het als een serieuze aangelegenheid”, zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) tijdens de reguliere regeringspersconferentie …

Read More »

7e GEMENGDE COMMISSIE VERGADERING SURINAME – INDIA

De 7e vergadering van de Ministeriële Commissie India-Suriname (JCM), welke virtueel heeft plaatsgevonden op 2 december 2020 werd voorgezeten door de Indiase Minister van Staat voor Buitenlandse en Parlementaire Zaken, Z.E. V. Muraleedharan, en de Minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van de Republiek Suriname, Z.E. Ambassadeur …

Read More »

Surinaamse Ambassade in Georgetown gedenkt kindertehuis in het kader van Srefidensi

In het kader van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname op 25 november 2020, heeft de Surinaamse Ambassade te Georgetown gemeend om ondanks de COVID-19 pandemie en daarmee samenhangende beperkingen dit heugelijk feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Tijdelijk Zaakgelastigde, mej. Liselle Blankendal geeft aan dat als …

Read More »