Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Minister Walden acht bescherming Intellectuele Eigendom belangrijk voor ondernemers en investeerders

Minister Saskia Walden van Economische Zaken, heeft op maandag 23 november een werkbezoek gebracht aan het Bureau Intellectuele Eigendom (BIE). Het BIE registreert handelsmerken en fabrieksmerken. Wanneer een producent een naam registreert van een product wat wordt gefabriceerd, mag niemand anders een product op de markt brengen onder dezelfde naam. …

Read More »

Gebruik maken van milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal blijft erg belangrijk

Per 01 november 2019 heeft het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie (EZ), een verbod opgelegd voor het gebruik van styrofoam in Suriname. Dit betekent dat vanaf die datum producten welke wij dagelijks gebruikten, die zijn vervaardigd van styrofoam, niet meer mogen worden gebruikt. Voorafgaand aan deze maatregel, …

Read More »

Economische Zaken zal meer informatie verstrekken over Standaarden

Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie, heeft een werkbezoek gebracht aan het Surinaams Standaarden Bureau (SSB). Bij dit bezoek op vrijdag 13 november benadrukte de bewindsvrouw dat de SSB zorg moet dragen voor een goed actieplan waarmee in 2021 meer informatie aan de samenleving wordt gegeven, …

Read More »

Minister Walden gaat voor optimale ondersteuning van ondernemers in Suriname

Minister Saskia Walden van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (Min EZ) gaat voor optimale ondersteuning van ondernemers in Suriname. Tijdens een kennismakingsbezoek van de heer Andre van Ommeren, directeur Internationale programma’s bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is vanuit het ministerie van EZ grote belangstelling …

Read More »

Minister Walden voert constructief stakeholdersoverleg inzake unificatie wisselkoers

Minister Saskia Walden heeft in het kader van de unificatie wisselkoers, welke is vastgesteld door de Centrale Bank van Suriname op 22 september 2019 een constructief stakeholdersoverleg gehad. De minister heeft afzonderlijke gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het platform van importeurs, oliemaatschappijen, de Service Station Exploitanten Bond, winkeliersverenigingen, en de …

Read More »

Economische Zaken garandeert harde maatregelen bij prijsopdrijving

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische innovatie (EZ) garandeert het treffen van harde maatregelen bij winkeliers die zich schuldig maken aan ongebreidelde prijsverhogingen. Er zal alles aan gedaan worden om te voorkomen dat de gemeenschap benadeeld wordt. EZ heeft de bevoegdheid om vergunningen in te trekken. Dit zei …

Read More »

Dispensatie Mc Donalds ingetrokken

Het COVID Beleidsteam (NCMT) maakt hierbij bekend dat de dispensatie verleend aan Mc Donalds Suriname is ingetrokken. De toestemming is vanwege een omissie verleend aan voornoemd fast food restaurant, hetgeen het Beleidsteam betreurt. Verder informeert het beleidsteam de samenleving dat restaurants en andere non-essentiële bedrijven en/of organisaties in aanmerking kunnen …

Read More »