Grondbeleid en Bosbeheer

President Santokhi installeert commissie Grondzaken

President Chandrikapersad Santokhi heeft ter regulering van het grondbeleid een commissie geïnstalleerd. De commissie Grondconversie en herziening grondbeleid is benoemd op 26 september 2020 voor een periode van 6 maanden. Belangrijke zaken waarover de commissie zich zal buigen zijn grondconversie en het integraal evalueren van het grondbeleid. In deze commissie …

Read More »

Minister Pokie warm onthaald op Grond- en Bosbeheer

Op alle ministeries heeft vandaag, vrijdag 17 juli 2020, de protocollaire overdracht plaatsgevonden. Onderstaand bericht betreft de overdracht op het ministerie van Grond- en Bosbeheer, waar Diana Pokie officieel is begonnen als nieuwe bewindsvoerder. De bewindsvrouw werd onder luid applaus verwelkomd door directie, staf en personeel van het departement. Minister …

Read More »

Niet alleen bouwkavels, maar ook landbouwgrond voor Paranen

Met als doel het terugdringen van het occupatievraagstuk en het stimuleren van zelfvoorzienend zijn, heeft het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (ROGB) grondpapieren voor bouwkavels en ook landbouwgrond aan bewoners van het district Para overhandigd. De bereidverklaringen en toewijzingsbeschikkingen werden op zondag 19 april 2020 in het multifunctioneelcentrum …

Read More »

Bij derde uitreiking BV’s Altona: Minister Soerdjan stelt studenten gerust

Toezeggingen die het ministerie van Ruimtelijk Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) aan studenten heeft gedaan, om hen in aanmerking te doen komen voor een kavel, zullen op korte termijn verwezenlijkt worden. Deze geruststelling gaf RGB-minister Lekhram Soerdjan op vrijdag 28 februari op het Altona-project bij de uitreiking van ongeveer 340 …

Read More »