Grondbeleid en Bosbeheer

Grondaanvragen nu transparanter en efficiёnter

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) legt de focus op aanvragen die decennialang onbehandeld op tafel liggen. Het nieuwe beleid dat is uitgezet, concentreert zich op de rechtszekerheid van burgers. Gevallen waarbij percelen reeds tientallen jaren bewerkt of bewoond worden krijgen hun rechtszekerheid door middel van een grondbeschikking. Aanvragen grond …

Read More »