Landbouw, Veeteelt & Visserij

“Minister LVV jokt???”

Op vrijdag 20 november jl. is op de voorpagina van een lokale krant een artikel verschenen met als titel “Minister LVV jokt”. De inhoud van dit artikel heeft de krant naar eigen zeggen, gebaseerd op haar eigen onderzoek. Als directie voerende partij op het project “Rehabilitatie pompgemaal Wageningen” willen wij …

Read More »

Minister Sewdien oriënteert zich te Wageningen

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een werkbezoek gebracht aan Wageningen in het district Nickerie. Daarbij heeft de bewindsman voornamelijk gekeken naar de werking van de bestaande pompgemalen in het gebied ten behoeve van de rijstsector. Er zijn momenteel twee van de drie pompen in bedrijf. …

Read More »

Staat Suriname nu 100% aandeelhouder FAI N.V.

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op vrijdag 6 november 2020 de aandelen van het Belgische bedrijf Fruit Farm Group BV (UNIVEG) in FAI overgenomen middels het tekenen van een overeenkomst daartoe. Het Belgische Managementteam was begin dit jaar uit Suriname vertrokken met achterlating van alles …

Read More »

Braziliaanse ambassadeur brengt kennismakingsbezoek aan minister LVV

De ambassadeur van Brazilië, Laudemar Goncalves de Aquiar Neto, heeft afgelopen week, een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De LVV-bewindsman en de ambassadeur bespraken de stand van zaken met betrekking tot de lopende projecten waaronder; ‘Improvement of the Upland Rice Cultivation in Suriname’ en …

Read More »