Sociale Zaken & Volkshuisvesting

RvM keurt Onderraad Kinderbescherming goed

Het voorstel voor het instellen van een onderraad voor kinderbescherming is op woensdag 24 maart 2021 goedgekeurd door de Raad van Ministers (RvM). De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) Uraiqit Ramsaran pleitte reeds bij de vorige RvM-vergadering van 17 maart voor het instellen van deze onderraad. Minister Ramsaran …

Read More »

SoZaVo evalueert casemanagement- en doorverwijssysteem IKBeN

Op vrijdag 12 maart 2021 werd er een evaluatiemeeting gehouden van het pilotproject ‘Case Management- en doorverwijssysteem Integraal Kinderbeschermingsnetwerk in Suriname (IKBeN)’ op het poolterras van Courtyard Marriott. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), de technische commissie ‘TC- IKBeN’ en Unicef zijn belast met dit project. Het ministerie …

Read More »

BaZo/BZV-registratie “on-going” proces

Het personeel van het Bazo-kantoor werkt met man en macht om de rechthebbenden zo snel als mogelijk te voorzien van een BaZo/BZV-verzekering. Met het inlopen van de opgebouwde achterstand door het onverantwoord/populistisch opengooien van de aanvragen in 2018, wordt het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) geconfronteerd met een …

Read More »

Sozavo trakteert jarige tehuizen

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft Huize Ashiana en de Esther Stichting op dinsdag 16 februari 2021 voorzien van groenten en fruit. Dit in het kader van respectievelijk het 40- jarig en 70- jarig bestaan van de instellingen. De overhandigingen werden verricht onder leiding van Felicia Berggraaf-Redjosetiko, …

Read More »