Opstart training afstandsonderwijs aanstaande

Door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt momenteel het Technical and Vocational Education and Training (TVET) Project, gefinancierd door de Islamic Development Bank, uitgevoerd. Dit project heeft als algemeen doel het upgraden, verbeteren en het toegankelijker maken van het beroepsonderwijs op het niveau van Lagerberoepsonderwijs (LBO).

Een activiteit binnen dit project is het opzetten van afstandonderwijs op de LBO-scholen, waarbij het Polytechnic College (PTC) zal fungeren als een afstandsonderwijshub om 15 praktische centra verspreid over het land te bedienen.

Er is reeds equipment (nodige infrastructuur en ICT apparatuur) ingekocht voor de opzet van de afstandsonderwijshub op PTC, zoals servers, PC’s, opnameappartuur, smartboards. De opening van de hub heeft op 19 februari 2019 plaatsgevonden.

In deze tweede fase, welke opstart per 27 mei 2020 zal een aanvang gemaakt worden met de training van docenten en technisch personeel voor het opzetten van een systeem voor afstandsonderwijs/e-learning en andere aanverwante diensten gedurende 10 maanden vanaf de datum van ondertekening van het contract.

Het contract is reeds ondertekend en het bedrijf dat middels een internationale openbare aanbesteding is geselecteerd is een bedrijf afkomstig uit Oostenrijk genaamd Commone Sense. Dit bedrijf is ervaren in het trainen van organisaties en onderwijsinstituten met het oog op het ontwikkelen en aanbieden afstandsonderwijs.

Toen de plannen voor het aanbieden van afstandsonderwijs begonnen te rijpen lag de nadruk vooral op het bereiken van mensen die graag wilden studeren maar voor wie voltijds onderwijs om verschillende redenen niet haalbaar was, maar ook het kunnen bereiken van de studenten in de ver gelegen gebieden in ons binnenland. Afstandsonderwijs laat veel meer flexibiliteit toe: studenten hebben veel meer controle over wat, waar, en wanneer ze studeren. Daardoor krijgen meer mensen kansen om deel te nemen aan hoger onderwijs, iets waar niet alleen zijzelf maar ook de hele samenleving belang bij heeft.

De uitbraak van COVID-19 maakte plots het belang van afstandsonderwijs duidelijk. Wanneer scholen en instituten gesloten worden, maakt afstandsonderwijs mogelijk de onderwijsprogramma’s verder voort te zetten. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal middels het opstarten van deze activiteit heel goed kunnen inspelen op de huidige crisis, waar de vraag voor gedegen implementatie van afstandsonderwijs landelijk een belangrijke vereiste is.